Έμπιστη

O-Key Smart Fideuram

apk4fun
4.85MB
Λήψη
Λήψεις 5 - 25
Έκδοση 1.0.6 πριν 4 μήνες

Περιγραφή του O-Key Smart Fideuram

O-Key Smart Fideuram è l’applicazione di Fideuram per generare il codice O-Key direttamente dal tuo smartphone ed utilizzare i Servizi Online di Fideuram in modo veloce e sicuro.
Con O-Key Smart non sarà più necessaria la tua chiavetta fisica (il dispositivo per la generazione del codice O-Key) e per perfezionare le tue operazioni potrai utilizzare esclusivamente il tuo smartphone.
L’applicazione è gratuita, per utilizzarla è necessario aver aderito ai Servizi Online di Fideuram.
Se sei un cliente in possesso del dispositivo fisico - chiavetta O-Key - scarica l’app e segui le istruzioni indicate per attivare il servizio. Occorreranno i tuoi codici di accesso e ti sarà inviato un codice di sicurezza sul numero di cellulare che hai indicato per i Servizi Online. Ti sarà inoltre richiesto di utilizzare un’ultima volta la chiavetta fisica per generare il codice O-Key.
Se sei in possesso della chiavetta O-Key ma non hai ancora effettuato il primo accesso ai Servizi Online di Fideuram, effettua il tuo primo accesso all’internet banking dal sito web oppure dall’applicazione per iPad e crea il tuo codice PIN, successivamente attiva O-Key Smart utilizzando i tuoi codici di accesso.
Se sei un nuovo cliente e hai scelto O-Key Smart Fideuram in fase di adesione ai Servizi Online, scarica l’app e segui le istruzioni per attivare il servizio. Sarà necessario il tuo Codice Titolare e per confermare l’abilitazione ti sarà inviato un codice di sicurezza sul numero di cellulare che hai indicato in fase di adesione ai Servizi Online. Potrai creare il Codice PIN direttamente nell’ app.
Una volta attivato il servizio, l’app riconoscerà automaticamente l’utenza associata e per perfezionare il login e autorizzare le operazioni, dovrai semplicemente inserire il tuo codice PIN.
Al posto del codice PIN potrai utilizzare le funzionalità di Touch ID/Finger Print o Face ID, se il tuo dispositivo le supporta.
All’interno dell’applicazione il codice O-Key generato e valorizzato avrà una validità limitata di 30 secondi.
Se utilizzi l’app Fideuram, il codice generato dall’app Okey Smart sarà automaticamente richiamato all’interno della funzionalità che stai utilizzando: le due applicazioni infatti comunicano per un utilizzo immediato e sicuro dei Servizi Online dal tuo smartphone.
Una volta attivato il servizio, non sarà più possibile utilizzare la chiavetta O-Key. Se disponi di una chiavetta, all’attivazione del servizio sarà automaticamente disabilitata, senza alcun costo. La chiavetta O-Key è un dispositivo elettronico, per il suo smaltimento segui le indicazioni previste per i dispositivi RAEE dal tuo Comune.
L’app è utilizzabile su un solo dispositivo alla volta ed è disponibile anche offline.
Per ulteriori informazioni sul servizio O-Key Smart Fideuram, rivolgiti al tuo Private Banker*
* Il Private Banker è un professionista della consulenza finanziaria, previdenziale e assicurativa iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.

Δείτε περισσότερα

Αξιολογήσεις χρηστών για O-Key Smart Fideuram

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Επισήμανση O-Key Smart Fideuram

Επισήμανση ως: trusted
Λειτουργεί τέλεια 0
Επισήμανση ως: needs licence
Χρειάζεται άδεια 0
Επισήμανση ως: fake
Ψεύτικη εφαρμογή 0
Επισήμανση ως: virus
Ιός 0
Αvatar του store apk4fun
Store apk4fun 1.56k 390.63k

Πληροφορίες APK σχετικά με O-Key Smart Fideuram

Έκδοση APK 1.0.6
Συμβατότητα Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Προγραμματιστής Fideuram S.p.A.
Πολιτική απορρήτου http://www.fideuram.it/popup/fol/pagina-popup-privacy


Λήψη O-Key Smart Fideuram APK
Λήψη